Natuurlijk leren

Aangezien we kinderen werkelijk centraal stellen, werken we niet alleen uit standaard lesmethoden en in het gebruikelijke lokaal. Kinderen krijgen in ons kindcentrum letterlijk en figuurlijk de kans een leerweg te vinden die het meest natuurlijk aansluit bij de eigen mogelijkheden en talenten. We sluiten aan op de interesse en ontwikkelingsfase van het kind, leeftijd is van secundair belang. Een krachtige leeromgeving en begeleiding op maat zijn hierbij de sleutels voor optimale mogelijkheden tot zelfontplooiing. Deze visie op onderwijs heet ‘Natuurlijk Leren’.
 

Leren op een manier die bij je past:
in eigen tempo en op eigen niveau

Ieder kind vindt zijn eigen manier om kennis op te doen. Kennisconstructie vindt plaats door nieuwe informatie te verbinden aan wat je al weet. Dit geldt niet alleen voor het opdoen van kennis van bijvoorbeeld taal en rekenen, maar ook voor het ontwikkelen van (sociale) vaardigheden zoals zelfredzaamheid en samenwerking. Een kind heeft zelf dus een actieve rol in het eigen leerproces.

In ons onderwijs is ruimte voor inbreng van het kind. Gedurende de dag worden de lessen en activiteiten in verschillende groepsvormen (stamgroep, niveaugroep, individueel, kleine groepjes etc.) aangeboden. Kinderen worden door ons gestimuleerd zelf te plannen en initiatief te nemen. Kinderen leren strategieën ontwikkelen, ook om zwakke punten te compenseren. Sommige activiteiten zijn verplicht, andere zijn optioneel. Er is ruimte voor instructie, voor onderzoek en voor ontdekken. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat alle onderwerpen aan bod komen die nodig zijn om de kerndoelen en onze eigen doelen te behalen.
 

Leren vanuit intrinsieke motivatie;
uitbouwen waar je goed in bent, compenseren waar je geen talent voor hebt

Onderzoek heeft aangetoond dat het leerrendement het hoogst is als kinderen zich betrokken voelen bij het onderwijs en de leeractiviteiten betekenis voor hen hebben. Samen met het kind gaan we op zoek naar de interesses en mogelijkheden. De talenten van een kind zijn uniek en duurzaam. De sterke kanten bieden de meeste ruimte voor groei; kinderen ontwikkelen zo zelfvertrouwen en zin in leren. Door veel keuzemogelijkheden te bieden is er ruimte voor eigen interesses van kinderen die daardoor op gemotiveerde wijze hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten.

Zelfvertrouwen en zin in leren maakt ook het werken aan en leren compenseren van zwakke punten makkelijker. We werken vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Lessen en activiteiten hebben zoveel mogelijk betekenis voor kinderen; we proberen echte situaties te creëren waarbij we de echte wereld instappen maar die ook naar binnen halen. Daarbij zoeken wij naar een goede mix tussen zinvolle en betekenisvolle activiteiten.
 

Leren in een veilige en krachtige leeromgeving

Om optimaal te kunnen ontplooien is een veilige en krachtige leeromgeving nodig. Een kind dient fysieke en emotionele veiligheid te ervaren en zich geborgen en gewaardeerd te voelen. Hieraan werken we samen met de kinderen. Regelmatig vindt in de stamgroep gerichte sociale vaardigheidstraining plaats. Daarbij is er gerichte aandacht voor de omgangsregels van het kindcentrum.

Het team heeft een training gevolgd om de sociale vaardigheden van kinderen nog meer te kunnen verweven in het onderwijs. Om het gevoel van veiligheid te waarborgen hebben kinderen een eigen stamgroep waar ze op vaste momenten van de dag mee samen komen. Iedere stamgroep heeft een eigen leerkracht en een eigen lokaal.

Een krachtige leeromgeving is een omgeving:
  • Waarin veel interacties mogelijk zijn.
  • Waarin ruimte is voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op een manier die past bij een kind.
  • Die zo echt mogelijk is.
  • Waarin een kind kan beschikken over de kennisrijkdom die in de huidige maatschappij aanwezig is.
  • Waar leerkrachten erop gericht zijn om het leren te faciliteren en te begeleiden bij het leerproces van het kind.
 

Leren vindt vooral plaats door interactie met anderen

Kinderen leren veel van en met elkaar. In de stamgroep is sprake van een leeftijd mix waarvan een grote kracht uitgaat. Door een leeftijd mix wordt de omgeving heterogeen en dus krachtiger; de oudere kinderen kunnen de jongere kinderen begeleiden en beschermen. Dit vergroot het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Het jongere kind kan zich optrekken aan het oudere kind en wordt geprikkeld om te leren.

Gedurende de acht leerjaren zal een kind van rol veranderen doordat de groepssamenstelling deels verandert. Dit stelt het kind in staat om te ontdekken waar het zich prettig bij voelt, waar talenten liggen, maar ook waar het misschien nog aan moet werken.
Cookie instellingen