​Privacy Onderwijs

Op KC Snijders gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in zowel het privacyreglement van het onderwijsgedeelte (link), als in dat van het kinderopvanggedeelte (link). Door verschillende wetgevingen zijn we nu nog genoodzaakt om dit vanuit twee verschillende protocollen uit te voeren. In de toekomst hopen we hier één beleid voor te kunnen voeren.

Persoonsgegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze kindcentrum de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze kindcentrum. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze kindcentrum gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze kindcentrum, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan het kindcentrum is niet verplicht.
 
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem Esis. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem, dit is ook Esis. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van ons kindcentrum.

Digitale Leermiddelen

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is hieronder opgenomen. Omdat we voor deze gegevens een wettelijke grondslag hebben, vragen we hiervoor geen toestemming. 

Recht op inzage

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Voor vragen of het uitoefenen van je rechten, kan je contact opnemen met de directie. Je kan een afspraak maken via Christine van den Barselaar.

Gebruik van foto en video

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij jaarlijks om toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als je toestemming hebt gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kan je terecht bij de directie. Je kan een afspraak maken via Christine van den Barselaar.

iPads

We maken gebruik van iPads in het onderwijs. Apple sluit geen verwerkersovereenkomst af, maar ze geven aan wel te voldoen aan de regels van de AVG. Lees meer over privacy rondom de Apple producten in het Kindcentrum: https://support.apple.com/nl-nl/HT208525

Opnames voor professionalisering

Voor de professionalisering van medewerkers worden in de school opnames gemaakt. Deze worden alleen tijdelijk opgeslagen om te bekijken voor reflectie en analyse. Daarna worden de beelden verwijderd.

Lijst met verwerkers:

Deze lijst bevat alle externe partijen die gegevens verwerken van leerlingen voor het onderwijsgedeelte in het kindcentrum.  (klik om het groter te zien)
lijst verwerkers
 
Cookie instellingen