Informatie schooltijden

We willen je op de hoogte houden van alle ontwikkeling rondom het zoeken naar andere schooltijden. In dit bericht lees je over de ontwerpsessie van een nieuw rooster.

Vóór de kerstvakantie hebben we je geïnformeerd over de voortgang van het project ontwikkeltijd en dat we op zoek moeten naar andere schooltijden. Er is een ontwerpteam samengesteld dat bestaat uit 7 mensen: 2 ouders, 2 teamleden vanuit Morgen(kinderopvang) en 3 teamleden vanuit het onderwijs.

Doel

Met elkaar willen we een aantrekkelijk aanbod van onderwijs en opvang ontwikkelen voor ouders en kinderen, voor nu en in de toekomst, en vooral om te blijven investeren in een zo goed mogelijk ontwikkelklimaat voor onze kinderen.

Wat is er al gedaan?

Vorig schooljaar is groot en breed onderzoek gedaan naar ontwikkeltijd. We hebben onderzocht wat ouders en teamleden belangrijk vinden voor de ontwikkeling van kinderen. Ook is er literatuuronderzoek en praktijkonderzoek gedaan. De klankbordgroep van ouders en teamleden heeft meegedacht tijdens het proces en de aanpak hiervan. 

De ontwerpsessie

Het ontwerpteam heeft gekeken welke impact de verschillende roosterontwerpen hebben. Dit hebben zij gedaan met behulp van een matrix. Er is gekeken naar de impact op kinderen, ouders, teamleden en het kindcentrum. Het ontwerpteam heeft geprobeerd om de 3 meest sterke roosterontwerpen te selecteren door de impact van verschillende factoren te wegen. Deze factoren die van invloed zijn, zijn verwerkt in een matrix.
Op deze manier kunnen we samen komen tot een goed onderbouwd besluit voor nieuwe schooltijden.

Hoe nu verder?

De matrix zal worden ingevuld voor de 3 meest sterke ontwerpen. Op een informatieavond later dit jaar lichten we deze graag toe.

Belangrijke data

Binnenkort ontvang je een uitnodiging voor de informatieavonden die we organiseren.
24 februari:  informatieavond 1 voor alle ouders over het proces en de keuze die er voorligt.
15 maart:  informatieavond 2 voor alle ouders over de besluitvorming voor andere schooltijden.

Filmpjes

Eerder deelden we al drie filmpjes over dit onderwerp. Deze vind je in deze links:

Onze droom (4:42)
regelingen subsidie (3:50)
klankbordgroep (3:18)

Heb je vragen, neem dan gerust contact op met Iris (projectbegeleider): idwinter@kcsnijders.nl 

Met vriendelijke groet, 
Iris de Winter en Ivan Trouwborst
Cookie instellingen