Medezeggenschapsraad 31 oktober 2022

Maandagavond 31 joktober zal de medezeggenschapsraad (MR) weer vergaderen. Deze vergadering is openbaar, je bent dus van harte welkom om aan te schuiven. Stuur even een berichtje naar mr@kcsnijders.nl als je aanwezig wil zijn. We beginnen om 19.00 en zullen het onder meer hebben over het stappenplan aangaande Covid-19, het jaarplan van de MR en hetcontactmet de ouderraad.
Cookie instellingen