​Beleid sociale media en communicatie

Missie van het kindcentrum

Kinderen voorbereiden op de echte wereld. Door de grote opkomst van sociale media en de gemakkelijke toegang tot sociale media voelt het kindcentrum zich verantwoordelijk om kinderen, eventueel ouders en kindcentrummedewerkers bekend te maken met sociale media en hen te leren hiermee om te gaan. Daarnaast wil het kindcentrum sociale media inzetten om ouders een kijkje te geven in het kindcentrum. Hiermee willen wij ouders betrekken bij het kindcentrum. Daarnaast heeft het kindcentrum de ambitie om in de toekomst het leerproces op het kindcentrum en buiten het kindcentrum te verbinden.

Communicatie kanalen.

De app, de website, Konnect, de telefoon en de mail zijn de officiële communicatiekanalen van het kindcentrum.

App: De kindcentrum-app is de belangrijkste informatiebron voor het onderwijsgedeelte van het Kindcentrum. De berichten kunnen per stamgroep, per unit of naar het hele kindcentrum verstuurd worden. Zo krijgen ouders, zoveel mogelijk, alleen informatie die voor hun kinderen van belang is. 
De website: De website is het visitekaartje van het kindcentrum. Hier is actuele informatie te vinden over zaken die op het kindcentrum plaatsvinden. Foto’s en filmmateriaal vanuit de klas wordt alleen in de app geplaatst. Via de website is de kindcentrumgids en algemene informatie te vinden.
Konnect: Deze ouder app voor de kinderopvang is leuk en handig. Op de app sturen wij je berichtjes en foto’s, zodat je kunt meegenieten van de belevenissen van je kind. Je kind afmelden, een extra dag aanvragen of een dag ruilen? Je regelt dit allemaal zelf met onze handige app. Wij laten zo snel mogelijk weten of er op die dag ook plek is voor je kind.
Telefoon: Via de schooltelefoon (070-3077867) is het kindcentrum bereikbaar tijdens schooltijden. Hier kunnen ouders absentie melden, afspraken maken, of vragen stellen betreft het onderwijs. De kinderopvang is telefonisch te bereiken via 070-7920160
Email: Voor rechtstreekse vragen aan de leerkracht kan de mail gebruikt worden, deze vind je in de app bij het kopje team. Voor algemene vragen over het Kindcentrum kan je mailen naar info@kcsnijders.nl
 

Social Media

We gebruiken social media om met ouders en andere belangstellenden te delen wat er op het kindcentrum gebeurd. Dit is een toevoeging op de informatie die al via website, app en mail is gecommuniceerd. We vinden het leuk als er wordt gereageerd op berichten op de sociale media. Heb je echter klachten of aanbevelingen, ontvangen we dit graag via de officiële communicatiekanalen of persoonlijk in een gesprek.

Facebook & Instagram

Via Facebook en Instagram willen we graag ouders op laagdrempelige manier op de hoogte brengen wat er op het kindcentrum gebeurt. Om dit te doen plaatsen we berichten op de facebook-pagina van KC Snijders en het Instagram account van KC Snijders. Deze zijn openbaar toegankelijk. Namen en foto’s van kinderen worden alleen op de website geplaatst. Om het voor ouders overzichtelijk te maken, kan er wel een link naar onze website in het bericht worden geplaatst.

Youtube

We gebruiken de videospeler van youtube om het ervoor te zorgen dat het materiaal op allerlei apparaten afspeelbaar is. We hebben een youtube-kanaal waar openbaar instructiefilmpjes en ander onderwijskundig materiaal te vinden is. De filmpjes met kinderen erin zijn niet zomaar op youtube terug te vinden, deze zijn alleen met een link vanuit de app terug te vinden.

Twitter

Het kindcentrum heeft een eigen twitteraccount. Bij evenementen kunnen ouders of het Kindcentrum hier gebruik van maken.

Algemeen

Sociale media zijn trend gevoelig. Het kindcentrum houdt de mogelijkheid open om, wanneer hier aanleiding voor is, met een bepaald social medium te stoppen of te starten met een ander communicatiemiddel. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de meeste sociale media mogen de leerlingen nog geen account hebben. Het kindcentrum houdt deze regelgeving aan, waardoor de communicatie via de social media is gericht op de ouders en andere belangstellenden. In de praktijk zien we dat leerlingen toch sociale media gebruiken, en daardoor wordt er op het kindcentrum wel aandacht besteed aan mediawijsheid. 

Gedragscode omgang sociale media

Het kindcentrum en ouders zorgen samen voor een veilig digitaal klimaat en communiceert metmedewerkers, leerlingen en ouders hoe zij dit doet. Uitgangspunt: online = offline. Dit betekent dat het gedrag van kindcentrummedewerkers, ouders en leerlingen niet afwijkt van wat op het kindcentrum gebruikelijk is. Dit betekent dat de dingen die je op internet zegt en doet, je ook in het echte leven zou moeten kunnen zeggen.
 
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het gebruik van sociale media door hun kind. Wij verwachten dan ook dat, bij constatering van ongewenst gebruik, ouders hun kind hierop aanspreken. Indien gewenst kan het kindcentrum hierbij ondersteunen. Wanneer het kindcentrum constateert dat een leerling ongewenst gebruik maakt van sociale media zal het kindcentrum contact opnemen met ouders.
 

Privacy                        

Indien ouders niet willen dat foto’s van hun kind op de website terug te vinden zijn, worden zij verzocht contact op te nemen met de unitleider. Foto’s (en filmpjes) die gemaakt worden tijdens activiteiten van het kindcentrum kunnen ouders delen met het kindcenturm. We hebben hiervoor een e-mailadres: foto@kcsnijders.nl. Ouders mogen deze foto’s niet plaatsen op sociale media.
                        

Mediawijs

Met behulp van de media coach (van bibliotheek aan de vliet) en de leerkrachten wordt er gewerkt aan de digitale vaardigheden van de leerlingen. Denk hierbij aan:
- Wat zeg je wel/niet op internet?
- Wat doe je als je vervelende dingen tegenkomt?
- Hoe bescherm je je persoonlijke gegevens?
- Hoe beoordeel ik of informatie klopt of niet?
- Mag ik zomaar alles wat ik vind op internet gebruiken?
- Hoe gebruik ik internet en sociale media bij het leerproces zowel op als buiten het kindcentrum?
Cookie instellingen