Verlofformulier

Kinderen zijn vanaf hun vierde verjaardag welkom in ons op kindcentrum; kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde jaar. Buiten de schoolvakanties kan jouw kind in speciale gevallen vrij krijgen.
Hiervoor gelden de volgende regels:
- Tijdens reguliere toetsweken wordt geen verlof verleend. De toetsweken zijn opgenomen in het data overzicht.
- De eerste twee weken van het schooljaar mag er wettelijk geen verlof verleend worden.
- Bij bijzondere familieomstandigheden zoals een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden kun je bij de directie verlof aanvragen. 

De leerplichtwet gaat er van uit dat je je houdt aan de schoolvakanties. Extra vakantie mogen wij alleen in heel bijzondere gevallen toestaan. Als je vanwege jouw beroep onmogelijk tijdens schoolvakanties verlof op kunt nemen, of voor het vervullen van godsdienstplichten verlof wil aanvragen, mogen wij één keer per jaar voor maximaal 10 dagen vrij geven. Dit kan alleen in overleg met de directeur. In principe verlenen wij niet meer dan 5 dagen verlof. Wij verlenen geen twee maal bijzonder verlof in één schooljaar. Als je meer verlof wil moet je dit aanvragen bij de leerplichtambtenaar. Dit wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegestaan. Ook voor vierjarige kinderen vinden wij het belangrijk dat ze zo veel mogelijk naar school gaan. Ook voor hen mag éénmaal per schooljaar verlof worden aangevraagd.

Voor het aanvragen van verlof gebruik je het verlofformulier.

Download document

Cookie instellingen