KC-raad van onderwijs en opvang

Waarom een KC-raad?

Op KC Snijders werken onderwijs en opvang intensief samen. Daarom kiezen we voor een Kindcentrumraad  (KC-raad), een MR en oudercommissie  samen, die de belangen van alle kinderen van 4-13 jaar gedurende de hele dag behartigt. Meer weten? Bekijk het reglement van de KC-Raad.

Medezeggenschap

Ouders en medewerkers kunnen actief meedenken over het beleid van het kindcentrum in de KC-raad. De KC-raad is een officieel orgaan binnen ons kindcentrum en bestaat uit 7 leden waarvan 4 ouders en 3 teamleden die driejaarlijks gekozen kunnen worden door de ouders, respectievelijk de medewerkers van het kindcentrum. Het managementteam (MT) van het kindcentrum is bij belangrijke beslissingen verplicht advies in te winnen of instemming te vragen aan de KC-raad. Zij bespreken op beleidsniveau de plannen van het management en het team. Hierbij kun je denken aan beleid over pedagogiek, didactiek, veiligheid en gezondheid.  De vergaderingen zijn openbaar.

Je kan contact opnemen met de KC-raad door één van de leden op het kindcentrum aan te spreken of via e-mail: kcraad@kcsnijders.nl
 

Leden van de KC-raad:

Iris de Winter
Ilse Jutte
Mats de Boer
Sander Drop
Sebastiaan Bennebroek-Gravenhorst 
Thea van Unen
Michel Brik Ternbach
 

Vergaderdata:

11 september 2023
6 november 2023
15 januari 2024
11 maart 2024
13 mei 2024
1 juli 2024

De verslagen van de KCraad overleggen zijn terug te vinden op deze pagina en in de app. 
 

Documenten
 

Cookie instellingen